Start Chat 18 melayu

Chat 18 melayu

Perundangan tidak dibenarkan mengadakan undian percaya menentang Kabinet dan orang awam dilarang memfailkan koman pada rang undang-undang.

Perkataan Thai (ไทย) bermaksud "bebas" dalam bahasa Thai.

Junta juga melantik sebuah perundangan 250 ahli, yang dikritik sebagai "bilik jeneral-jeneral" dan ketiadaan wakil-wakil daripada majoriti yang miskin.

Dalam rang perlembagaan sementara ini, ketua junta dibenarkan melucut jawatan Perdana Menteri bila-bila masa.

Pemerintahan tentera ditarik barik separa pada bulan Januari 2007.

Junta masih menapis media dan dituduh melakukan pencabulan hak asasi manusia.

Ahli-ahlu Senat pula dipilih berdeasarkan sistem wilayah, iaitu satu wilayah boleh memberikan lebih daripada seorang Senator bergantung kepada bilangan penduduknya.

Ahil-ahli Dewan Rakyat berkhidmat dalam penggal empat tahun, smeentara ahli Senat pula penggal enam tahun.

Tekanan masih semakin banyak, hingga menyebabkan rampasan kuasa oleh tentera pada 19 September 2006.